Rekrutacja do Akademii Młodych Odkrywców

Celem Akademii Młodych Odkrywców PWSZ w Pile jest rozwijanie dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych oraz promocja nauki i edukacji. Akademia Młodych Odkrywców już od czterech lat organizuje zajęcia edukacyjne w postaci wykładów, warsztatów, pokazów oraz innych form kształcenia.

Akademia Młodych Odkrywców prowadzi zajęcia w ramach roku akademickiego, od października do czerwca, w dwóch semestrach – zimowym i letnim.

Spotkania odbywają się w soboty w dwugodzinnych blokach tematycznych, każde trwa 60-90 minut. Za udział w wykładach i warsztatach studenci otrzymują pieczątki w indeksach.

Odpłatność za semestr wynosi 70 zł.

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z obszaru nauk ścisłych, szeroko pojętej humanistyki, ekonomii, nauk medycznych oraz dotyczy bieżących wydarzeń w regionie, Polsce i na świecie, a na związane z nimi pytania dzieci, odpowiadają zapraszani do prowadzenia zajęć wykładowcy wyższych uczelni. Dotychczas odbyło się ponad 70 spotkań.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Akademii Młodych Odkrywców PWSZ w Pile odbędzie się 15 października br. W ramach uroczystości przewidziano: przemówienie JM Rektora PWSZ w Pile, immatrykulację studentów, wręczenie indeksów, występ Chóru Akademickiego PWSZ w Pile oraz wykład inauguracyjny.

Wystarczy uzupełnić formularz zgłoszeniowy (wraz z oświadczeniem) i wysłać go na adres poczty elektronicznej amo@pwsz.pila.pl.

Rekrutacja trwa do 20 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji pod numerem telefonu 67/352 26 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej amo@pwsz.pila.pl