Fizycznie i podróżniczo

W sobotę, 26 listopada br., Młodzi Odkrywcy na podstawie doświadczeń, prowadzonych przez prof. nadzw. dra hab. Stanisława Różańskiego, potwierdzali istnienie ciśnienia atmosferycznego, siły nośnej, siły wyporu, sprężania i rozprężania, składu chemicznego powietrza, itp. Wykład ilustrowany był licznymi doświadczeniami.
W trakcie pokazów zademonstrowano między innymi:
- wpływ ciśnienia wywartego na ciecz na prędkość i kierunek jej wypływu (prawo Pascala),
- wpływ ciśnienia wywartego na ciecz na pływanie ciał w zanurzeniu – nurek Kartezjusza,
- zjawisko implozji z wykorzystaniem kondensacji pary wodnej,
- tworzenie próżni w naczyniu z wykorzystanie pompy próżniowej – baloniki pod kloszem próżniowym,
- wpływ temperatury na ciśnienie gazu – doświadczenia z balonami i butelkami,
- wpływ spalania tlenu na tworzenie się podciśnienia w naczyniu, itp.


Podczas spotkania z Jarosławem Ramuckim, który dzielił się ze studentami swoją pasją do podróżowania i fotografowania, dzieci "odwiedziły" kilka krajów europejskich, poznały różnice i cechy wspólne ich mieszkańców, następnie "przeniesione" zostały na tereny Wielkopolski, gdzie... poznały przyrodę i mieszkańców regionalnych lasów.