Szlifowanie Diamentów [fotorelacja 06.04.2019 r.]

W dniu 6.04.2019 r. odbyło się już siódme spotkanie uczestników zajęć w ramach zadania Szlifowanie Diamentów pt. Materia w niskich temperaturach. W trakcie wykładu wprowadzającego dr hab. Stanisław Różański przedstawił najważniejsze informacje dotyczące odkrycia nadprzewodnictwa przez Kamerlingh Onnesa, rolę polskich uczonych Wróblewskiego i Olszewskiego w skropleniu tlenu i azotu, omówił własności izolatorów, metali, półprzewodników (teoria pasmowa) oraz nadprzewodników pierwszego i drugiego rodzaju, nadprzewodników wysokotemperaturowych (odkrycie Müllera i Bednorza), efekt Meissnera-Ochsenfelda, teorię BCS, złącze Josephsona oraz wykorzystanie niskich temperatur w technice, np. kable nadprzewodzące, magnesy nadprzewodzące, nadprzewodnikowe zasobniki energii, SQUID, supertrony, bolometry, lewitacja nadprzewodząca. Omówiono również wykorzystanie niskich temperatur w medycynie na przykładzie hibernacji i krioterapii. Wykład ilustrowany był doświadczeniami z wykorzystaniem ciekłego azotu np. obserwowano zjawisko Leidenfrosta (poduszka gazowa), obserwowano efekt Meissnera-Ochsenfelda, testowano własności sprężyste ciał stałych w niskich temperaturach oraz sprawdzano wpływ niskich temperatur na układy biologiczne.
Uczestnicy zajęć przeprowadzili w grupach następujące doświadczenia:

  1. Badanie zależności oporu metali od temperatury z wykorzystaniem konsoli pomiarowej Cobra3 i CoachLabII+. Opór metalu w temperaturze ciekłego azotu.
  2. Badanie zależności oporu półprzewodników od temperatury z wykorzystaniem konsoli pomiarowej Cobra3. Opór półprzewodnika w temperaturze ciekłego azotu
  3. Wyznaczanie temperatury punktu potrójnego dla azotu.

Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono współczynniki temperaturowe oporu dla badanych metali oraz szerokość przerwy energetycznej dla półprzewodników.

Drugą część zajęć pt. pt. Rozpoznanie zainteresowań zawodowych, a także mocnych i słabych stron z wykorzystaniem gier diagnostyczno-symulacyjnych poprowadziła dr Monika Rozmarynowska. Młodzież podzielona na zespoły otrzymała zadanie zaplanowania konkretnych przedsięwzięć dotyczących działalności kawiarni na okres najbliższego roku. Metodą „burzy mózgów” uczniowie wypracowali czynności, które następnie w drodze konsensusu podzielili między sobą. Okazało się, że aby działalność mogła dobrze prosperować istotne jest zwrócenie uwagi na: pozyskanie klientów, sprzedaż, obsługę klienta, promocję, rozliczenie, zarządzanie, kierowanie zespołem.

Ćwiczenia wymagały opracowania różnych działań promocyjnych, które uczniowie konsultowali między sobą, a w kolejnym etapie – weryfikowali z wykładowcą. Efekty swojej pracy uczniowie przedstawili na arkuszach papieru. Każda osoba, w tym także przedsiebiorca stawia czoła konkurencji, stąd też w dalszej części zajęć istotne było omówienie możliwości budowania przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do realiów rynku pracy.

W trakcie omawianego tematu zwrócono uwagę na:

  • potrzebę budowania własnej marki
  • kompetencje marki z podziałem na wiedzę – umiejętności – doświadczenie – osiągnięcia
  • aspekty osobowości (jaka/i jestem?, w czym jestem wybitna/y?, czym się wyróżniam?)
Przeprowadzone zajęcia pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć powiązania i zależności wykorzystania swojego potencjału, a także jego wpływu na wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej.