Odkrywanie Talentów [fotorelacja 11.05.2019 r.]

W sobotę, 11 maja br., w PWSZ w Pile odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci w ramach projektu Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - z pasji do nauki!

  • dr Paweł Dahlke, Dlaczego drukarka się psuje? Skąd się wzięły walentynki? Kto decyduje o tym, co pijemy do obiadu? – wpływ korporacji na codzienne życie

Prowadzący przedstawił dzieciom definicje pojęć: globalizacja, amerykanizacja, korporacja, społeczna odpowiedzialność biznesu. Zadaniem dzieci było wymienienie globalnych marek, których działalność może zmieniać życie mieszkańców Ziemi. Wśród najpopularniejszych brandów według młodych odkrywców znalazły się: Coca-Cola, Johnson &Johnson, Nestle. Wykładowca, bazując na wskaźnikach ekonomicznych, omówił procesy i zjawiska, które za sprawą wielkich koncernów wpływają na zmianę społecznej rzeczywistości. Dzieci miały możliwość udziału w dyskusji na wzór debaty oksfordzkiej, gdzie tezą dysputy było zdanie: „Dziś korporacje rządzą naszym życiem. To one decydują o tym, co jemy, co oglądamy, w co się ubieramy, gdzie pracujemy i co robimy. Za i przeciw”.

  • dr Maciej Laskowski, Cultural curiosities that you will not find in a typical coursebook

Celem zajęć było uwrażliwienie młodych odkrywców na różnice kulturowe mieszkańców wybranych krajów Europy i świata. Prowadzący za pośrednictwem opowieści i zabawnych anegdot oraz zdjęć i filmików z podróży zachęcił dzieci do dzielenia się ich doświadczeniami z własnych podróży. Dzieci, z wykorzystaniem elementów języka angielskiego, mogły poznać kulturę i obyczajowość m.in. Irlandczyków, Meksykanów, Japończyków, a także wybranych mniejszości etnicznych (w tym Lapończyków, Basków czy polskich Tatarów).

  • Magdalena Jabłońska, Myślenie obrazami, czyli notowanie graficzne dla dzieci

Dzieci dowiedziały się o tym, czym jest myślenie wizualne i jakimi zasadami się rządzi. Dowiedziały się dlaczego w ogóle warto wkroczyć na ścieżkę wizualnego notowania swoich myśli. Poznały kilka reguł i zasad potwierdzających moc myślenia wizualnego. Wypróbowały różnorodne rodzaje markerów i innych narzędzi rysunkowych. Stworzyły mały bank ikon i poeksperymentowały z tłumaczeniem przekazu pisanego za pomocą obrazu. Młodzi odkrywcy samodzielnie tworzyli notatki wizualne, które zabrały ze sobą do domu.

  • Izabella Bartol, Droga Bohatera. Co zrobić, gdy czegoś bardzo chcemy?
Dzieci rozważały kim jest bohater, kto może nim zostać, czy znają bohaterów lub same nimi są. Odpowiedzi na te pytania zainspirowały młodych odkrywców do wyznaczania sobie ambitnych celów. Prowadząca zajęcia przedstawiła trzy kroki, które sprzyjają realizacji celu:
1. Pozytywnie nastawić się, że jest to możliwe do osiągnięcia.
2. Sprawdzić, czy mamy wszystko, co potrzebne, aby osiągnąć, to czego chcemy.
3. Zrobić plan, czyli kroki, które należy wykonać, aby osiągnąć cel.

Każdy człowiek, będący dla siebie bohaterem, powinien zaopiekować się swoimi celami. Kolejnymi pojęciami, nad którymi zastanawiały się dzieci były: talent, wysiłek, samodyscyplina i nawyk, czyli kolejne składowe potencjalnego sukcesu osobistego. Podczas zajęć prowadząca wykorzystywała narzędzia i pytania coachingowe.

Nad studentami opiekę sprawowali Słuchacze Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Studenci Programu Erasmus+.