Zakończenie I edycji projektu Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - z pasji do nauki

Wszystko, co dobre szybko się kończy!
Za nami rok niezwykłych naukowych spotkań.
11 czerwca br. dobiegła końca I edycja projektu Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - z pasji do nauki! Projekt realizowany przez PWSZ w Pile w partnerstwie z Miasto Piła, przy nadzwyczajnym wsparciu Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Serdecznie dziękujemy:

  • Uczestniczkom i Uczestnikom projektu za trud, który włożyli, by poszerzyć swoją wiedzę
  • naszym niezwykłym wykładowcom: Paweł Dahlke, Katarzyna Orfin-Tomaszewska, Marlena Bielak, Maciej Laskowski, Monika Rozmarynowska, Małgorzata Burzyńska, Adalbert Maliszewski Daria Kulen-Slawinska, Paweł Szubert, Maciej Gawrysiak, Marta Książek-Róg, Pawel Lojewski, Rafał Zdzierela, Sławomir Nakoneczny, Monika Lisiecka, Monika Kłos, Marlena Dojlida, Justyna Jasoń - Pawłowska, Adam Kleszcz, Magda Jabłońska, Piotr Wolny, Dominika Janik, Anna Majewska, Izabella Bartol, Magdalena Połczyńska, Marta Jezierska-Golon, Magdalena Towalewska, Jacek Kalka, Sebastian Stępień, Stanisław A. Różański, Jarosław Mikołajczyk, Leszek Porowski, Marcin Krawczak, Piotr Wilkosz, Wojciech Puszkiewicz, Paulina Bryszkiewicz, Danuta Żołędziewska
  • społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem Władz Rektorskich - dr hab. Donat Mierzejewski, dr Paweł Dahlke, dr hab. Jan Polcyn, Sylwester Sieradzki - zawsze otwartych na wszelkie innowacje oraz naszych współpracowników: Grzegorz Supron, Katarzyna Mielcarek, Aleksandra Fabiszak, Sonia Bania, Joanna Dudek, Justyna Nowacka, Iwona Jasoń
  • Studentkom i Studentom PWSZ w Pile: Stela Zamara, Dariusz Kopaczyk, Sylwia Ostrowska, Angelika Ciepłuch, Robert Jendraszczak oraz studiującym w Alma Mater w ramach Erasmus Programme in Piła, Poland: Asad Dar, Betül Yağcı
  • zaprzyjaźnionym z Akademią Młodych Odkrywców PWSZ w Pile wolontariuszom: Maciej Delektowski, Zuzanna Połczyńska
  • byłemu Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego PWSZ w Pile Karol Jaskółka z Jaskółka Fotografia za dokumentację fotograficzną i permanentną gotowość do współpracy

Emilia Lewicka-Kalka & Klaudia Michalak
Koordynatorki Akademii Młodych Odkrywców PWSZ w Pile