Fizyka jest piękna...

W ramach Festiwalu Nauki „Mistrz - Uczeń", zorganizowanego 14 marca w Gimnazjum nr 4 w Pile przez mgr J. Blajchert i mgr I. Manikowską - prof. nadzw. dr Stanisław Różański z Instytutu Politechnicznego naszej Uczelni, wygłosił, dla licznie zgromadzonej grupy młodzieży gimnazjalnej, wykład popularnonaukowy pt. Fizyka jest piękna - na tropie tajemnic natury, poświecony najnowszym odkryciom i przełomowym doświadczeniom przeprowadzanym w laboratoriach naukowych na świecie.
     Była mowa o mechanice kwantowej, szczególnej teorii względności Einsteina, wielkim zderzaczu hadronów i budowie Wszechświata oraz pochodzeniu rzeczywistości materialnej. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, co widać na zdjęciach...