Świat fizyki i chemii kolejny raz otwarty dla uczniów

10 czerwca kolejny raz Instytut Politechniczny naszej Uczelni odwiedzili uczniowie pilskiego Gimnazjum nr 4 z innowacją chemiczno–fizyczną. Każda z dwóch grup gimnazjalistów uczestniczyła kolejno w dwóch spotkaniach – na zajęciach z fizyki i chemii.

Tematem spotkania w laboratorium fizyki był ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony. Uczniowie, pod kierunkiem prof. Stanisława Różańskiego, sprawdzali doświadczalnie, czy opis teoretyczny tego typu ruchów znajduje potwierdzenie w eksperymentach z torem powietrznym i spadkownicą indukcyjną. Obydwa układy doświadczalne wspomagane były komputerem wyposażonym w specjalny interfejs oraz dedykowane oprogramowanie. Wyniki uzyskanych pomiarów były wyświetlane bezpośrednio na ekranie komputera, analizowane i porównywane z zależnościami teoretycznymi. Okazało się, że przeprowadzone doświadczenia potwierdziły zależności teoretyczne opisujące obydwa ruchy.

W laboratorium chemicznym, po opieką mgr Małgorzaty Kastelik, uczniowie nauczyli się miareczkowania i oznaczyli ilość kwasu i zasady w badanych próbkach. W trakcie badań wykorzystali sprzęt szklany, taki jak biurety, kolby stożkowe, pipety oraz wskaźniki – fenoloftaleinę i oranż metylowy.