Kwanty, lasery, informacja

To temat drugiego już spotkania, na które zaprasza prof. nadzw. dr Stanisław A. Różański w ramach projektu eNgage – FIZYKA JEST PIĘKNA.
Wykład i pokaz inspirowany został uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdzającą, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. W trakcie wykładu profesor przedstawił wiadomości na temat mechaniki kwantowej – prawo Plancka, prawo Stefana-Boltzmanna, prawo Wiena, model atomu Bohra, widmo atomu wodoru, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, zjawisko Comptona, fotony jako cząstki wymiany, polaryzacja światła, budowa lasera i jego wykorzystanie, przesyłanie informacji, światłowody, holografia (M. Wolfke).
Aby lepiej zrozumieć wszystkie te zagadnienia, wykład został ilustrowany takimi pokazami jak:
  • świecenie atomów – lampy spektralne wypełnione różnymi gazami (Ar, Ne, H2),
  • promieniowanie termiczne – radiometr Crookesa,
  • widmo światła białego – doświadczenie Newtona z pryzmatem,
  • własności światła laserowego – skolimowanie, monochromatyczność, spójność,
  • doświadczenia ze światłem – zjawisko interferencji i dyfrakcji na pojedynczej szczelinie, doświadczenie Younga, siatka dyfrakcyjna, jedwabna tkanina jako dwuwymiarowa siatka dyfrakcyjna, polaryzacja światła,
  • przekazywanie informacji za pomocą wiązki światła lub światłowodu – modulowany laser He-Ne.

Uczestnicy wykładu mogli nie tylko lepiej zrozumieć fascynujący świat fizyki, ale również wykazać się nowa wiedzą podczas konkursów przeprowadzonych przez prof. Różańskiego.


Kolejny wykład - CIEKŁE KRYSZTAŁY WOKÓŁ NAS już 28 maja 2015, godz. 9.00, bud. J, s. 107