Kierunki inżynierskie z SEZUP Clima

Pilska firma SEZUP Clima dołączyła do instytucji partnerskich Instytutu Politechnicznego, stając się tym samym kolejnym miejscem, gdzie studenci mogą odbywać praktyki w ramach studiów dualnych.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie nowoczesnych systemów: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, automatyki i sterowania - dla obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej (banki, hotele, restauracje, baseny), służby zdrowia (szpitale, przychodnie), placówek handlowych i usługowych oraz budynków mieszkalnych.

Z możliwości praktyk w firmie, skorzystać mogą studenci kierunków: transport, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, budownictwo.
Umowę podpisał Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Sezup Clima sp. z o.o. – Ryszard Bednarek oraz Prorektor naszej Uczelni – prof. zw. dr hab. inż. Henryk Tylicki.