Elektrotechnika z certyfikatem STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

16 marca w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.
W finale Programu, który służy ewaluowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia.

Certyfikat trafił także do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile! Warto podkreślić, że w naszym województwie wyróżnienie to trafiło tylko do pięciu uczelni wyższych, a PWSZ w Pile jest jedyną państwową wyższą szkołą zawodową w kraju, która otrzymała ten certyfikat.

Certyfikat otrzymał kierunek elektrotechnika, prowadzony w Instytucie Politechnicznym. To wielkie wyróżnienie przyznano PWSZ w Pile m.in. za innowacyjny model kształcenia praktycznego, jakim są studia dualne, prowadzone przy ścisłej współpracy z biznesem.

Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, podkreśliła - W naszym Programie certyfikat uzyskało ponad 80 kierunków studiów, które, w opinii ekspertów, należą do grona akademickiej elity. Pozycja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy wciąż się zmienia, i to zmienia na lepsze, także dzięki inicjatywom i pomysłom polskich uczelni. Nie brak w kraju studiów, które poza kanonem wiedzy z danej dziedziny, gwarantują wartość dodaną w postaci niezliczonej liczby warsztatów, programów aktywizujących czy form współpracy z przedsiębiorcami.  Kierunki studiów z naszym certyfikatem należą do tego właśnie grona, stanowiąc dobrą odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Eksperci oceniający kierunki studiów, docenili wartość kierunku praktycznego i prowadzonych w jego ramach studiów dualnych PWSZ w Pile. Przewagą studiów dualnych nad tradycyjnym modelem studiów, które Uczelnia prowadzi we współpracy z ponad 20. przedsiębiorstwami, jest to, że w chwili ich podjęcia student kierowany jest do konkretnej firmy, traktowany jest jak pracownik - zyskuje takie same prawa, ale i obowiązki. Odbywa także więcej godzin praktyk, niż studenci standardowego trybu, realizuje specjalistyczne projekty branżowe, otrzymuje stypendium fundowane przez pracodawcę, a po zakończeniu studiów także certyfikat, potwierdzający zdobyta wiedzę i umiejętności w konkretnej firmie. Studia te doskonale przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, kształconych w rzeczywistym środowisku konkretnej firmy.

Certyfikat oraz statuetkę odebrali: Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile – doc. dr Andrzej Kraczkowski oraz Zastępca Dyrektora – dr inż. Piotr Gorzelańczyk. 

Fotorelacja z Gali finałowej TUTAJ.