Metoda Czochralskiego, krzem i panele fotowoltaiczne

16 listopada, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, w ramach grantu otrzymanego od firmy ENERIS, został wygłoszony wykład przez prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Różańskiego pt. Metoda Czochralskiego, krzem i panele fotowoltaiczne dla uczniów technikum CKZiU.

Na wstępie zaprezentowane zostały podstawowe fakty z dramatycznego życiorysu wybitnego polskiego uczonego prof. Jana Czochralskiego odkrywcy metody hodowli monokryształów nazwanej od jego nazwiska metodą Czochralskiego. Metoda ta stosowana jest na całym świecie do hodowli monokryształów krzemu niezbędnych do produkcji układów półprzewodnikowych. Ponadto zaprezentowane zostały podstawy fizyczne hodowli monokryształów krzemu metodą Czochralskiego oraz własności półprzewodników. Następnie omówiono zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wewnętrzne. Po omówieniu zasady działania ogniw fotowoltaicznych omówiono różne metody ich wytwarzania.

Zaprezentowano również wykorzystanie energii słonecznej w różnych dziedzinach gospodarki i techniki. W drugiej części spotkania mgr inż. Paweł Szubert przedstawił prezentację na temat sprawności odnawialnych źródeł energii. Spotkanie zakończone zostało konkursem z nagrodami ufundowanymi przez PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.

Zdjęcia pochodzą ze strony Zlotów nasze miasto


 
 
Projekt MOBILNE LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNYCH
jest finansowany z PROGRAMU GRANTOWEGO
"Pomysły chroniące środowisko"