Delegacja pilskiej PWSZ w Rosji

W odpowiedzi na zaproszenie College'u Dmitrowskiego z którym Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy, Dyrektor Instytutu Humanistycznego doc. dr Lech Kacprzak, Kierownik Zakładu Polityki Regionalnej dr Arkadiusz Kotliński, a także studenci Magdalena Klepsa i Rafał Streich, udali się w kilkudniową podróż do Rosji.

Celem wyjazdu był udział w seminarium naukowym "Rola i znaczenie samorządu studenckiego we współpracy międzynarodowej". Po zakończeniu części konferencyjnej, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zabytkami Moskwy oraz Siergijewa. Przedstawiciele naszej Uczelni odwiedzili także Międzynarodowy Uniwersytet Społeczeństwa, Przyrody i Człowieka w Dubnej, którego władze wyraziły chęć zawarcia umowy o współpracy między naszymi uczelniami.