Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 2018 roku, organami uczelni publicznych, oprócz Rektora i Senatu, jest także Rada Uczelni.
18 kwietnia, Rada zebrała się po raz pierwszy. Członków Rady czeka sporo pracy, ponieważ zgodnie z nowym prawem, ma ona wspierać działania PWSZ w Pile m.in. przez opiniowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie projektu statutu oraz monitorowanie gospodarki finansowej uczelni.

Członkami Rady, wybranymi przez Senat PWSZ w Pile, zostali: mec. Krzysztof Wyrwa (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych) – jako przewodniczący oraz członkowie: prof. dr hab. Kazimierz Pająk, dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PWSZ w Pile, Grzegorz Piechowiak (Poseł na Sejm RP), Sławomir Ochodek (Dyrektor III Oddziału Santander Bank Polska), Miron Skrzeczkowski (przedsiębiorca) i Karolina Włodarczyk (Przewodnicząca Samorządu Studenckiego).