Kolejne miliony na inwestycje PWSZ

Podczas ubiegłorocznej inauguracji roku akademickiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, otrzymała blisko 15 mln z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działania inwestycyjne. Tym razem Uczelnia zyskała dodatkowo blisko 3,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na poprawę jakości kształcenia najbardziej poszukiwanych kadr w regionie - kadr inżynierskich.

24 kwietnia, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, podpisał umowę z Rektorem Uczelni – drem hab. Donatem Mierzejewskim, prof. PWSZ w Pile, na współfinansowanie realizacji projektu, dzięki któremu rozbudowana zostanie baza dydaktyczna kierunków inżynierskich. Starsza część budynku Instytutu Politechnicznego J, zyska nową formę i przede wszystkim specjalistyczne wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji, która zostanie zakończona w 2020 roku, to ponad 4 mln zł.

W budynku pojawią się nowoczesne sprzęty m.in. w: laboratorium inżynierii produkcji, pracowni technologii prac załadunkowych, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona zostanie także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. Wszystkie te działania otworzą nowe możliwości praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów, którzy wpływać będą na rozwój innowacyjnej gospodarki – podsumował Rektor.

Mam okazję być w PWSZ w Pile po raz piąty i widzę skalę kształcenia i rozwoju. Uczelnia, w doskonały sposób, przygotowuje wykwalifikowane kadry na potrzeby regionalnego rynku pracy, dobrze wpisując się w założenia strategii zrównoważonego rozwoju – podkreślił Minister Jarosław Gowin.

Podczas spotkania w PWSZ w Pile, Minister mógł przekonać się także, jak wyglądają najnowsze inwestycje Uczelni – m.in. innowacyjne Centrum Symulacji Medycznych, które stanowi doskonałą bazę kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami. Dzięki symulacji scenki klinicznej, można było zaobserwować, jak wyglądają dobrze wykonane procedury medyczne oraz współpraca pomiędzy ratownikami medycznymi a pielęgniarkami.  

W konferencji prasowej uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP - Grzegorz Piechowiak, Prorektorzy Uczelni – dr hab. Jan Polcyn, prof. PWSZ w Pile i dr Paweł Dahlke, Przewodniczący Rady Uczelni – mec. Krzysztof Wyrwa oraz członek Rady – dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PWSZ w Pile, jak również Rzecznik prasowy Ministerstwa – Katarzyna Zawada oraz Kanclerz – mgr Sylwester Sieradzki i Dyrektor Instytutu Politechnicznego - dr inż. Piotr Gorzelańczyk.