Neurologiczne rozmaitości i nie tylko

To już piąta konferencja neurologiczna, która odbyła się w naszej Uczelni. Tym razem spotkanie gromadzące specjalistów i studentów, poświęcone zostało zagadnieniom nie tylko neurologicznym.

Konferencja rozpoczęła się wykładem dotyczącym układu kostnego i jego znaczenia w odporności immunologicznej, który zaprezentowała dr n. przyr. Alina Grochowalska. O udarze mózgu u młodych dorosłych mówiła dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska, prof. PWSZ w Pile. Podczas tegorocznego spotkania pojawiły się również zagadnienia dotyczące szpiczaka mnogiego (lek. Joanna Kotecka), o tym, w jak sposób neurochirurg może pomóc w chorobach zapalnych kręgosłupa i szpiczaku mnogim z zajęciem kręgosłupa (dr n. med. Lech Grzelak) oraz jak fizjoterapeuta i zabiegi rehabilitacyjne mogą pomóc w leczeniu bólów i zaburzeń kręgosłupa z uwzględnieniem stanów zapalnych oraz szpiczaka (mgr Agata Andrzejczak – Skrzypczak).
Choroby mitochondrialne: rozpoznawanie i możliwości terapeutyczne, przedstawiła prof. dr hab. n. med. Jolanta Dorszewska, a lek. Krzysztof Karpiński omówił wybrane zagadnienia kardiologii inwazyjnej.
Uczestnicy konferencji zapoznali się także z działaniem nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych PWSZ w Pile, co zaprezentowała mgr Anna Żdanowicz.  
Konferencję prowadziła pomysłodawczyni - dr hab. Małgorzata Wiszniewska, prof. PWSZ w Pile oraz prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c. – Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile.
Organizatorami wydarzenia byli: PWSZ w Pile, Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile, Wielkopolska Izba Lekarska oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych.