Pielęgniarstwo zakończyło studia

Czepkowanie, to tradycyjne zakończenie okresu studiów pielęgniarskich. W PWSZ w Pile właśnie odbyła się uroczystość, podczas której atrybuty zawodowe odebrało 26 pielęgniarek i pielęgniarzy.
Studentom gratulowali m.in. Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile; Prorektorzy: dr hab. Jan Polcyn, prof. PWSZ w Pile; dr Paweł Dahlke; Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwo dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, jak również wykładowcy IOZ oraz rodziny naszych studentów.
Jesteśmy z Was dumni! Wiele się nauczyliście, zdobyliście bezcenne doświadczenie i jesteśmy przekonani, że będziecie wspaniałymi pracownikami. Życzymy Wam sukcesów!