Z wielkim smutkiem informujemy

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesor Hanny Dolaty

wieloletniej Wykładowczyni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile,
oddanej studentom, nauce i działalności dydaktycznej
 
Rektor, Senat
oraz cała społeczność akademicka Uczelni
składają
Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tej ogromnej straty