Uczelnia zmienia nazwę

UCZELNIA ZMIENIA NAZWĘ, WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA POZOSTAJE!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych, z dniem 1 września 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zmienia nazwę na:

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Od 1 września 2019 r. zmienia się również obowiązujący logotyp Uczelni.

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty, wydane do 31 sierpnia 2019 roku, pozostają w mocy. Bez zmian pozostają również wszystkie dane rejestracyjne uczelni tj.: numer REGON, NIP oraz numery telefonów.

Wszytskie zmiany wizualne, związane z nową nazwą Uczelni, wprowadzane będą stopniowo.