Prorektor członkiem zespołu ekspertów

Miło nam poinformować, że Prorektor naszej Uczelni – dr Paweł Dahlke, został członkiem zespołu doradczego do spraw programu "Doskonała nauka", stworzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawowym celem programu „Doskonała nauka” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek, działających na rzecz upowszechniania nauki.
Program składa się z modułów:
1) wsparcie konferencji naukowych
2) wsparcie monografii naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, powołał 15-osobowy zespół ekspertów, który działał będzie do 30 września 2021 roku.

Gratulujemy!