Centrum Badawczo-Rozwojowe OZE

W mijającym tygodniu dobiegły końca, prowadzone od roku, prace związane z budową "Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile". Powstałe Centrum jest jednym z doskonałych przykładów współpracy Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Niedawno przeprowadzony został odbiór centrum, w którym uczestniczyli profesorowie Uczelni: dr hab. Stanisław Różański oraz dr hab. inż. Roman Muszyński. Natomiast uroczyste zakończenie prac odbyło się w siedzibie spółki GWDA 2 października. Po uzyskaniu zgody na użytkowanie, planuje się prace naukowe związane w szczególności z:

1.    Optymalizacją mikrosieci prosumenckiej OZE.
2.    Badaniem wydajności ogniw fotowoltaicznych.
3.    Badaniem autonomicznego powietrznego systemu zasilania – w celu opracowania wysokowydajnych turbin.
4.    Optymalizacją gospodarki energetycznej przedsiębiorstw.

Realizacja projektu możliwa była dzięki powstaniu Konsorcjum naukowego w skład którego wchodzili: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile (obecnie PUSS w Pile), GWDA sp. z o.o.(lider) oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile.