NIE dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt!

To temat seminarium, które zorganizowały: Katedra Pracy Socjalnej i Studenckie Koło Naukowe AUXILIA Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile oraz Komenda Powiatowa Policji w Pile. Data i temat nie były przypadkowe, ponieważ pod koniec listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, proklamowany przez Pierwsze Forum Środowisk Kobiecych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, obradujące w 1981 roku w stolicy Kolumbii. Od kilkunastu lat dzień ten ma wymiar ogólnoświatowy. W 1999 r. zatwierdziło go Zgromadzenie Ogólne ONZ, a inicjatywę poparła Unia Europejska.

Społeczność akademicka PUSS w Pile wraz z Komendą Policji, postanowiła uzmysłowić - jak wielkim problem pozostaje nadal przemoc wobec kobiet, jakie zachowania powinny wzbudzić czujność i jak reagować, kiedy doświadczymy przemocy, czym jest miłość ofiary i miłość sprawcy, jak działa niebieska linia.
W seminarium udział wzięli studenci, uczniowie, nauczyciele, wykładowcy oraz policjanci z Komendantem Policji – insp. Sebastianem Cichockim na czele. Poruszono m.in. takie tematy jak: Osobowościowe predyspozycje do agresji i przemocy (dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS); Kobiety ofiary miłości (mgr Agnieszka Tartir, PUSS w Pile); Procedury Niebieskiej Karty. Teoria i praktyka (nadkom. Andrzej Latosiński, z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Pile); Przemoc w statystykach (sierż. szt. Izabela Pałubicka-Mościpan, Referat ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii Nieletnich, Wydział Prewencji KPP w Pile); Funkcjonowanie kobiet ofiar przemocy. Nawigacja układu nerwowego jako jedna z propozycji pracy z traumą (dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik, PUSS w Pile); Przemoc wobec kobiet niepełnosprawnych (Sylwia Ostrowska, studentka kierunku Praca Socjalna PUSS w Pile); Przemoc wobec kobiet w wieku senioralnym (Daria Baranowska, studentka kierunku Praca Socjalna PUSS w Pile); Jesteś ofiarą przemocy lub jej świadkiem? Poradnik (Stela Zamara, studentka kierunku Praca Socjalna PUSS w Pile).

Jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich - Przemoc wobec kobiet to wielowymiarowy problem, którego skutki dotyczą nie tylko ofiar, ale również ich rodzin, znajomych i całego społeczeństwa. Często kobiety nie uświadamiają sobie powagi problemu. Badania wskazują, że dwie na pięć kobiet, które doświadczyły przemocy, nie wiedzą gdzie szukać pomocy, a tylko ok. 60 proc. pokrzywdzonych wierzy, że ich zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie.

Pomocne mogą być m.in. te strony: