Ściślejsza współpraca Uczelni i Szkoły Policji

Nie od dzisiaj obydwie instytucje współpracują ze sobą, ale dzięki tej umowie, relacje staną się jeszcze bardziej intensywne. Umowa, którą sygnowali: Rektor - dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS oraz Komendant Szkoły Policji - insp. Beata Różniak-Krzeszewska, dotyczy przede wszystkim wzajemnych działań w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo- badawczej.

Partnerstwo Szkoły Policji jest niezwykle istotne z uwagi na planowane uruchomienie nowego kierunku studiów w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile – kryminalistyki z kryminologią. Dodatkowo obydwie strony będą mogły korzystać ze swoich baz bibliotecznych oraz uczestniczyć będą w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych jak np. konferencje, seminaria.

W podpisaniu umowy uczestniczyli również Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS; podinsp. Leszek Koźmiński - p.o. Naczelnika Wydziału Prezydialnego oraz dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. PUSS.