STUDIA BEZ BARIER - start projektu

5 grudnia 2019 roku, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Studia bez barier - kompleksowy program dostępności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie "Uczelnia dostępna", dotyczącym realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.
Uczelnia na realizację projektu otrzymała ponad 1,7 mln zł.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu dostępności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, poprzez realizację kompleksowego programu dostępności w okresie 01.2020 - 09.2022 i realizację zadań dążących do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej - ścieżka MIDI.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu - TUTAJ