Z wielkim smutkiem żegnamy...

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

dra Stanisława Zakrzewskiego

 
wieloletniego Wykładowcy Katedry Pracy Socjalnej
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile,
oddanego studentom, nauce i działalności dydaktycznej.
 
Rektor, Senat
oraz cała społeczność akademicka Uczelni
składają
Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tej ogromnej straty.
 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 lutego, o godz. 12:30
na cmentarzu Junikowo, rozpoczynając od ceremonii w miejscowej kaplicy