Komunikat Rektora - Uczelnia zamknięta

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), Rektor Uczelni dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS informuje, że w dniach 18-25 marca 2020 r. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

Decyzja ta obejmuje studentów, pracowników i interesariuszy zewnętrznych.

Polecamy kontakt tylko mailowy na adresy:

Rektor wyznaczył również osoby uprawnione do wstępu na teren Uczelni, aby zapewnić niezbędną ciągłość jej funkcjonowania.

Prosimy o śledzenie aktualności na stronach: