Kształcenie zdalne do 10 kwietnia

Zgodnie z publikacją nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informuję, że od 26 marca do 10 kwietnia br. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, wprowadza się obowiązek kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zdalnej weryfikacji efektów kształcenia.

Organy kolegialne Uczelni również funkcjonować będą zdalnie, zgodnie z par. 1 ust. 4 rozporządzenia, podejmując wyłącznie uchwały niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni.

Proszę również o przestrzeganie wytycznych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz śledzenie aktualności, które znaleźć można m.in. na stronach:

dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS
Rektor PUSS w Pile

fot. www.gov.pl