Możemy pomóc w powstaniu sztandaru

Możemy wspólnie dołożyć cegiełkę do tworzenia nowego sztandaru Uczelni - zachęcają do tego Rektor oraz Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 20-lecia.