Informacje dotyczące organizacji studiów

Drodzy studenci i pracownicy Uczelni,
małymi krokami staramy się powracać do funkcjonowania w przestrzeni akademickiej. Cały czas, monitorujemy sytuację oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na ich podstawie podejmujemy decyzje, które pozwalają nam jak najlepiej odnaleźć się w nowej, trudnej rzeczywistości. Staramy się przygotować do zakończenia tego roku akademickiego, dlatego też od 20 maja, administracja Uczelni wznowiła pracę stacjonarną.

Pragnę przekazać Państwu kilka istotnych informacji, które rozwieją wątpliwości związane z procesem studiów:

  • od kolejnego tygodnia tj. od 25 maja, zgodnie z wytycznymi MNiSW, wznowione zostaje kształcenie praktyczne dla studentów III roku kierunków medycznych oraz inżynierskich. W miarę możliwości, będziemy starali się rozszerzać wznowienie zajęć praktycznych także dla pozostałych roczników tych kierunków, o czym informować będziemy na bieżąco;
  • do końca czerwca, wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie zajęć zdalnych (kształcenie on-line) na wszystkich kierunkach studiów;
  • podstawowa sesja egzaminacyjna trwać będzie od 1 do 15 lipca oraz od 1 do 15 września, sesja poprawkowa odbędzie się w terminie od 1 do 30 września. Sesja egzaminacyjna prowadzona będzie w formie tradycyjnej (stacjonarnej) z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych lub w formie zdalnej (on-line) – w zależności od ustaleń z wykładowcami. Studenci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wybranej przez wykładowcę formie przeprowadzenia egzaminu;
  • egzaminy dyplomowe odbywać się będą przez cały lipiec oraz we wrześniu - w formie stacjonarnej, z zachowaniem wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Drodzy studenci, staramy się zapewnić Wam ciągłość nauki, tak abyście osiągnęli wyznaczone efekty kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Nie jest to zadanie łatwe, jednak wszyscy – władze rektorskie wraz z kierownikami Katedr, wykładowcami, kierownikami jednostek administracyjnych, staramy zoptymalizować obecny system kształcenia tak, by program studiów został zrealizowany w sposób jak najbardziej efektywny, jak również bezpieczny.

Jak na razie dobrze radzimy sobie z obecną sytuacją, za co pragnę serdecznie podziękować zarówno Wam drodzy studenci, jak i wszystkim pracownikom Uczelni. Jednocześnie proszę Was o dalsze przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i Waszych bliskich.
Tak jak wspominałem, administracja Uczelni funkcjonuje już stacjonarnie, proszę jednak o zachowanie tylko mailowej i telefonicznej drogi kontaktu. W wyjątkowych sytuacjach możliwy będzie bezpośredni kontakt z jednostkami Uczelni, ale tylko po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w PUSS w Pile. Pamiętajcie proszę, że wiele informacji oraz dokumentów uzyskać możecie za pośrednictwem USOS i uczelnianego konta studenta. Do korzystania z tej formy bardzo zachęcam.

Cały czas monitorujemy wszystkie, nowe wytyczne z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o których będziemy informować Was na bieżąco.

Przesyłam wszystkim życzenia zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie. Mam nadzieje, że już niedługo znowu będziemy mogli spotkać się w murach Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile – w lepszej, studenckiej rzeczywistości.

Do zobaczenia!
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS
Rektor