Polecamy Forum Akademickie

W najnowszym numerze Forum Akademickiego, ukazał się tekst naszego wykładowcy. Dr Tomasz Róg wyjaśnia m.in. dlaczego studia w lokalnych ośrodkach akademickich, pozwalają na bliższy kontakt pomiędzy studentami a wykładowcami i jak stworzone w ten sposób relacje przekładają się na bardziej efektywny proces dydaktyczny.
Kameralność mniejszych ośrodków akademickich zdecydowanie sprzyja lepszym kontaktom i budowaniu relacji pomiędzy wykładowcami a studentami. Siłą rzeczy bliskość osób związanych z lokalnymi uczelniami jest nie tylko metaforyczna, ale też dosłowna. Mniejsze kampusy zlokalizowane w jednym punkcie miasta, a nie rozsiane w kilku miejscach, mniejsze budynki, mniej liczne grupy wykładowe – to wszystko sprawia, że niekiedy możemy poczuć się bardziej jak w liceum niż w szkole wyższej. Co to oznacza dla osób biorących udział w życiu uczelni?
Zachęcamy do przeczytania materiału dra Tomasza Roga.