Księga kondolencyjna prof. Kazimierza Pająka

Społeczność akademicka
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
pogrążona jest w bólu i smutku po wiadomości o śmierci
 

prof. dra hab. Kazimierza Pająka, dra h.c.

 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
kadencji 2001-2005 i 2005-2009, współtwórcy Uczelni.
 
Dla wszystkich, którzy pragną wyrazić żal i napisać kilka słów ku pamięci Profesora, stworzona została

WIRTUALNA KSIĘGA KONDOLENCYJNA

KSIĘGA KONDOLENCYJNA obecnie znajduje się w korytarzu bud. A, na I piętrze.