Rekomendacje Ministerstwa - kształcenie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało informacje i rekomendacje dotyczące:
  • organizacji kształcenia w nowym roku akademickim
  • zajęć laboratoryjnych i klinicznych
  • praktyk zawodowych
  • domów studenckich
  • bibliotek uczelnianych
W roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w Uczelni będzie realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
 
Wkrótce ukaże się więcej szczegółów na temat organizacji kształcenia w nowym roku akademickich w PUSS w Pile.