Internetowa rejestracja kandydatów na studia

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. Uczelnia będzie prowadziła Internetową Rejestrację Kandydatów. Zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji, jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegółowe unormowania dotyczące zasad i trybu rejestracji kandydatów zostaną podane w terminie późniejszym w dziale REKRUTACJA.