INVESTA partnerem studiów dualnych

Pilska firma INVESTA Centrum Obsługi Inwestycji, dołączyła do grona partnerów naszej Uczelni w ramach studiów dualnych. Z podpisanej 16 czerwca umowy o współpracy, skorzystać będą mogli studenci Instytutu Politechnicznego - kierunku budownictwo.

Umowę sygnowali – ze strony INVESTY: Natalia Wronkowska – Prezes Zarządu oraz Marzena Hyl – Członek Zarządu, a ze strony naszej Uczelni – prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki – Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej.