Nowy sprzęt pomiarowy dla inżynierów

Baza laboratoryjna Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile, kolejny raz się powiększyła! Studenci zyskali nowe stanowisko do badania akumulatorów ze sprzętem pomiarowym, które doskonale uzupełnia pracownie kierunków: mechanika i budowa maszyn oraz transport. 
Prezent taki PWSZ w Pile otrzymała od Marka Bajserta – Prezesa firmy JENOX Akumulatory, specjalizującej się w przemysłowej produkcji wysokiej klasy akumulatorów do wszystkich typów pojazdów. 

JENOX współpracuje już z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile w ramach studiów dualnych, dlatego też chętnie wspiera kształcenie przyszłych kadr inżynierskich naszego regionu. 
Wartość przekazanego sprzętu, w skład którego wchodzą: tester akumulatorów Midtronics model MDX 645, ręczny tester akumulatorów Lewanda A-600, prostownik Voltcraft PPS-136, dwa termometry wypełnione toluenem z zakresem pomiarowym 0 - 100°C, akumulatory R045612AC i R063622ZN – to ok. 7 tysięcy zł. 

Dla Uczelni niezwykle istotny jest fakt, że współpracujący z PWSZ przedsiębiorcy, dostrzegają potencjał kadr inżynierskich oraz chcą uczestniczyć w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Dowodem na korzyści płynące z takich działań jest fakt, że wśród pracowników firmy JENOX są także absolwenci PWSZ w Pile.