Świat chemii i fizyki dla gimnazjalistów

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum nr 4 w Pile. Wśród zaproszonych gości byli między innymi nauczyciele akademiccy naszej Uczelni - prof. nadzw. dr hab. Stanisław Różański oraz mgr Małgorzata Kastelik. Za trzyletnią współpracę w ramach innowacji dydaktycznej, polegającej na wykonywaniu i opracowywaniu wyników doświadczeń z fizyki i chemii przez uczniów klasy III c, w laboratoriach udostępnionych przez PWSZ, Dyrekcja Gimnazjum nr 4, uhonorowała naszych Wykładowców okolicznościowymi dyplomami oraz statuetkami „Przyjaciel Gimnazjum nr 4”. Dyplom i statuetkę otrzymał również Rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski.

Ostatnie zajęcia z gimnazjalistami, w ramach innowacji dydaktycznej, odbyły się w czerwcu, w laboratorium fizycznym i chemicznym naszej Uczelni. Spotkania naukowe odbywały się w ramach innowacji edukacyjnej, opracowanej wspólnie przez nauczycieli Gimnazjum nr 4 oraz pracowników dydaktycznych PWSZ w Pile.

W ramach przeprowadzonych zajęć, uczniowie mieli możliwość wyznaczenia rozmiarów bardzo małych obiektów fizycznych np. cienkich drucików, włosów, małych otworów - z wykorzystaniem zjawiska interferencji i dyfrakcji światła laserowego. 
Natomiast w  pracowni chemicznej uczniowie badali jakość paliw, tj. benzynę PB95, PB98, oraz olej napędowy i olej opałowy.