Grant od ENERISA dla PWSZ

„MOBILNE LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNYCH” to projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, który został nagrodzony grantem w ekologicznym konkursie firmy ENERIS. Do konkursu grantowego ENERIS pn. „Pomysły chroniące środowisko”, przystąpiło 13 regionów, składając 102 wnioski – projekt, który przedstawiła PWSZ w Pile, uzyskał największą ilość punktów w regionie!

W regionie pilskim, do konkursu przystąpiło 7 organizacji, których wnioski skupiały się przede wszystkim na dydaktyce energetycznej. Jest to pierwsza edycja programu i cieszymy się, że spotkała się z tak dużym zainteresowaniem - podkreśliła Magdalena Sułek-Domańska – Dyrektor ds. Komunikacji w ENERIS, pomysłodawczyni i organizatorka projektu, która przekazała wyróżnienie dla Uczelni.

Co wyróżniło projekt PWSZ w Pile? Z pewnością profesjonalizm, innowacyjność oraz doświadczenie w zakresie odnawialnych źródeł energii – podsumował prof. nadzw. dr hab. Stanisław Różański, który wraz z prof. nadzw. dr. hab. inż. Romanem Muszyńskim oraz mgr. inż. Pawłem Szubertem z Zakładu Elektrotechniki i Elektroniki PWSZ w Pile, będzie realizował projekt. Instytut Politechniczny posiada bazę, która dzięki środkom z firmy ENERIS, zostanie wzbogacona tak, by jak najlepiej przedstawić młodzieży zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii.

Z projektu PWSZ w Pile skorzystają uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Piły oraz regionu północnej Wielkopolski. Wykładowcy PWSZ w Pile pomogą im m.in. zbudować amatorską elektrownię wiatrową, uświadomią dlaczego należy ograniczać zużycie energii elektrycznej, jakie są przyczyny i skutki problemów energetycznych. Wszystkie przedsięwzięcia, prowadzone zarówno w szkołach, jak i na terenie Uczelni, trwać będą od września do grudnia br.

Jak podkreślają Organizatorzy konkursu - Program Grantowy ENERIS łączy realizację misji ENERIS, jaką jest ochrona środowiska z zaangażowaniem lokalnych społeczności w miejscach, w których firma prowadzi swoją działalność. Konkurs promuje inicjatywy proekologiczne, mające na celu ochronę środowiska, realizowane przez lokalne społeczności działania służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, a także wspierające budowanie szeroko pojętej zielonej infrastruktury miejskiej. 
W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.

Jest to kolejne wyróżnienie dla Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile, który w marcu br. otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ - za innowacyjny model kształcenia praktycznego, jakim są studia dualne, prowadzone przy ścisłej współpracy z biznesem.  

Rekrutacja szkół do projektu odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

W przekazaniu grantu uczestniczyli także: Bartosz Lewicki – rzecznik prasowy ENERIS, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski – Rektor PWSZ w Pile, prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki – Prorektor, jak również pracownicy Uczelni oraz przedstawiciele Altvater Piła sp. z o.o.