Nagroda EKOpus przyznana

Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, mają możliwość opuszczenia murów Uczelni nie tylko z dyplomem i świetnymi kompetencjami, ale i z nagrodą finansową. Od roku 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przyznaje nagrodę za najlepszą pracę dyplomową o tematyce ekologicznej.  

Po długich obradach Komisji Konkursowej, postanowiono, iż nagrodę w wysokości 3000 zł otrzyma inż. JAROSŁAW NOWACKI – absolwent kierunku budownictwo, za pracę pt. Projekt budynku energooszczędnego trzygwiazdkowego hotelu (praca napisana pod kierunkiem dra inż. Dariusza Janiszewskiego). 

Gratuluję Panu i życzę kolejnych spektakularnych osiągnięć oraz urzeczywistniania ogromu możliwości - podkreślił wręczający nagrodę Sławomir Kmiecik – Zastępcę Dyrektora RDLP w Pile ds. Gospodarki Leśnej. 

Dołączamy do gratulacji i dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile za wspieranie wyróżniających się osób.