Budownictwo ekologiczne podczas Seminarium

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Budownictwa „SOWA”, piąty już raz zorganizowało i zaprosiło na Seminarium Naukowe z zakresu problematyki budowlanej. W tym roku, do organizacji wydarzenia, przyłączyło się także SKN "Świat Finansów" z Instytutu Ekonomicznego naszej Uczelni. 

W przedsięwzięciu, oprócz studentów Instytutu Politechnicznego studiów stacjonarnych I, II, III roku oraz studentów Instytutu Ekonomicznego, wzięły udział także trzy klasy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile (z opiekunami klas: p. Miłoszem Adamskim, Tomaszem Brzeskim i Bartłomiejem Kropińskim);  jedna klasa z Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance (z opiekunem: p. Renatą Kowalczyk) oraz jedna klasa z Zespołu Szkół Nr 3 w Pile (z opiekun: p. Piotrem Gruntkowskim).
W sumie w Seminarium udział wzięło ponad 100 uczniów i 100 studentów.

Otwarcia Seminarium dokonał  Dyrektor Instytutu Politechnicznego doc. dr Andrzej Kraczkowski oraz opiekun naukowy SKN „SOWA” –  mgr inż. Mahmoud Hsino.

W pierwszej części głos zabrał prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, poruszając zagadnienie „Wirtualny inżynier – symulacje komputerowe w projektowaniu”. W drugiej części seminarium studenci i uczniowie przedstawili swoje prezentacje na temat odnawialnych źródeł energii:

  • Sandra Pułjanowska-Węgrzyn (I rok budownictwa) – „Pojazdy ekologiczne przyszłością motoryzacji
  • Barbara Gabler  (I rok budownictwa) – „Budownictwo ekologiczne”
  • Paweł Chmielowiec (I rok budownictwa) – „Energia słoneczna oraz wiatru”
  • Gabriela Bazimierowska, Weronika Guss, Wiktoria Koładkiewicz oraz Szymon Stróżyński (uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Pile) – „Energia biomasy”
  • Wiktoria Dzieniszewska i Paulina  Boniak (I rok ekonomii) – „Aspekty ekonomiczne i ekologiczne”

W trzeciej części seminarium firma PERI zaprezentowała studentom możliwości systemu deskowań, rusztowań, które są niezbędnie we wszystkich etapach procesu wznoszenia obiektów i konstrukcji budowlanych.

Po zakończeniu obrad wręczono drobne upominki wszystkim referentom.

Jako opiekun naukowy Koła Miłośników Budownictwa „SOWA” pragnę serdecznie  podziękować uczniom oraz studentom za ciekawe prezentacje. Jednocześnie chciałbym podziękować serdecznie studentom za liczny udział oraz już teraz zaprosić na kolejne seminarium za rok. Specjalnie podziękowania należą się studentom II roku budownictwa za pomoc podczas seminarium - podkreślił Opiekun Naukowy Koła „SOWA” - Mahmoud Hsino. Do podziękowań przyłączył się także Opiekun SKN Świat Finansów - Paweł Pyziak.

tekst i foto: Mahmoud Hsino