Prezydent wręczył nominacje profesorskie

18 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Tak jak już informowaliśmy wśród grona osób wyróżnionych był także prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Tylicki,który otrzymał nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych.

     Profesor Tylicki od roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Politechnicznego (w latach wcześniejszych był z-cą Dyrektora). W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy doktora (rozprawa doktorska: „Model procesu rozpoznawania stanu technicznego obiektów" w Wojskowej Akademia Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechaniczny). Habilitację zakończył w roku 1999 (rozprawa habilitacyjna: „Optymalizacja procesu prognozowania stanu technicznego pojazdów mechanicznych" na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

     Profesor jest również autorem oraz współautorem licznych publikacji z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn m.in.: Eksploatacja silników spalinowych pojazdów mechanicznych; Wybrane problemy eksploatacji maszyn; Generowanie stanu maszyn. Diagnostyka; Niektóre problemy redukcji nadmiarowości informacji w procesie diagnostycznym maszyn.