Zgoda Senatu na zawarcie umowy z University of Peloponnese – Tripoli (Grecja)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XLIII/204/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile umowy o współpracy z University of Peloponnese – Tripoli, Grecja

Treść uchwały znaleźć można w BIP PWSZ w Pile pod adresiem: www.bip.pwsz.pila.pl zakładka Prawo - Uchwały Senatu.