Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

 

Zasadnicza sesja egzaminacyjna w PWSZ w Pile rozpocznie się 29 stycznia 2018 r. i trwać będzie do 11 lutego 2018 r.