Konferencja neurologiczna - IOZ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ

 

 

Komitet Naukowy

 • prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk
 • prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska

                        
Komitet Organizacyjny                                        

 • dr hab. Małgorzata Wiszniewska, prof. PWSZ w Pile       
 • dr Małgorzata Lesińska-Sawicka            
 • mgr Zdzisława Filipska                                                         
 • mgr Ewa Roggenbuck                      
 • mgr Edyta Libuda
 • mgr Anna Żdanowicz
 • mgr Ewa Pisarek
 • mgr Hanna Basarewska
 • mgr Magdalena Kasprowicz