Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne
18.02.2019 r. – 16.06.2019 r

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
29.04.2019 r. – 05.05.2019 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna
17.06.2019 r. – 30.06.2019 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna
02.09.2019 r. – 15.09.2019 r.