Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

Zasadnicza sesja egzaminacyjna27.01.2020 r. – 09.02.2020 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna10.02.2020 r. – 16.02.2020 r.