Sesja egzaminacyjna - początek

Podstawowa sesja egzaminacyjna trwać będzie od 1 do 15 lipca oraz od 1 do 15 września.

Sesja poprawkowa odbędzie się w terminie od 1 do 30 września.

Sesja egzaminacyjna prowadzona będzie w formie tradycyjnej (stacjonarnej) z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych lub w formie zdalnej (on-line) – w zależności od ustaleń z wykładowcami.
Studenci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wybranej przez wykładowcę formie przeprowadzenia egzaminu