Absolwenci o PUSS

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W PUSS w Pile.

Poznajcie opinie naszych absolwentów, studentów zagranicznych i pracodawców:

PAULINA PILC - absolwentka filologii

Trzy lata na kierunku filologia angielska w PWSZ w Pile, był czasem, dzięki któremu mogłam rozwinąć się naukowo, społecznie, jak i kulturowo. To właśnie tutaj poznałam wspaniałych ludzi, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, a także otwartością, pomogli mi zdobyć cenne i niezapomniane chwile. Mój kierunek studiów umożliwił mi pogłębienie zainteresowań i umiejętności językowych, które w chwili obecnej, mogę doskonalić jeszcze bardziej. Przez cały ten czas miałam okazję odkrywać kim jestem i jak ważny jest rozwój osobisty, biorąc pod uwagę aspekt kierunku, na którym studiowałam. To właśnie tutaj mogłam uczestniczyć w różnych konferencjach naukowych i spotkaniach, mających na celu przybliżenie istoty języka obcego i jego roli w życiu człowieka. Dzięki tym wszystkim wydarzeniom, które miały tutaj miejsce, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że studiowanie na pilskiej PWSZ-ce było czasem, który będzie owocował jeszcze przez długi czas i właśnie za to jestem i będę bardzo wdzięczna.

ANNA PŁOCIŃSKA - absolwentka pracy socjalnej I i II stopnia

Studia w PWSZ w Pile umożliwiają rozwój osobisty oraz zawodowy poprzez współpracę kadry akademickiej z wieloma instytucjami pomocy społecznej. Dodatkowo, możliwość działań w studenckich kołach naukowych, pozwala na poznanie zawodu – już podczas nauki w murach Uczelni. Ponadto organizowane przez PWSZ w Pile seminaria oraz zatrudnieni pracownicy ułatwiają wybór późniejszego miejsca pracy tak, by student już czuł, że miejsce, które wybrał jest właśnie dla niego. Połączenie na studiach wiedzy teoretycznej z praktyczną, działalność w Studenckim Kole Naukowym Pracy Socjalnej „Auxilia”, dało mi możliwość poznania wielu wyjątkowych osób, dzięki którym poznałam, czym jest dzisiejsza praca socjalna. Polecam wybór właśnie tego kierunku, ponieważ organizacje społeczne w naszym regionie rozwijają się bardzo dynamicznie, dzięki czemu zwiększa się też popyt na wykształconą kadrę młodych pracowników socjalnych z innowacyjnym podejściem do działań w ramach pomocy społecznej.

MONIKA TOMASZEWSKA - absolwentka budownictwa

Po 3,5 roku studiów i obronie pracy inżynierskiej wiem, że to nie przypadek zdecydował o złożeniu dokumentów na tę Uczelnię. To również nie przypadek, że spędziłam tutaj najpiękniejsze lata młodości, poznałam wielu wspaniałych ludzi i w końcu najważniejsze - miałam okazję uczyć się zawodu od najlepszych wykładowców, prawdziwych pasjonatów. To tutaj zrozumiałam, jak ważna dla mnie jest praca społeczna dla dobra wszystkich studentów. Studia na PWSZ w Pile pozwoliły mi aktywnie uczestniczyć w Samorządzie Studenckim, którego byłam przewodniczącą przez ponad dwa lata.  Mój kierunek studiów i działalność na rzecz braci studenckiej udowodniły mi, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania, że problemy nie istnieją – a są jedynie wyzwaniami. Jeżeli stoisz teraz przed wyborem Uczelni, to nie zwlekaj tak jak ja, do ostatniego dnia rekrutacji na studia. Z całą pewnością mogę polecić Ci Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. St. Staszica w Pile. To bardzo dobra Uczelnia, która studenta stawia na pierwszym miejscu i pozwala mu rozwijać się w różnych kierunkach: sportowych, artystycznych, naukowych czy społecznych. A przygotowana baza dydaktyczna spełnia wymagania najbardziej ambitnych studentów. Wybierając PWSZ w Pile dokonasz dobrego wyboru!

Milena Zarańska - absolwentka ekonomii

Jestem absolwentką kierunku ekonomia, specjalność rachunkowość i skarbowość. Na drugim roku studiów, przystąpiłam do programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Zdecydowałam się na kontynuację studiów wraz ze zdobyciem praktyki w jednym z krajów partnerskich naszej Uczelni. Zachęcam wszystkich do skorzystania z tej możliwości, jaką daje PWSZ w Pile, ponieważ jest to bardzo doby test dla siebie samego. Nie ukrywam, że uczestnictwo w tego typu programach jest także dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym. Swoją edukację kontynuowałam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – nie miałam problemu, aby się dostać na studia II stopnia po ukończeniu PWSZ w Pile. Po ukończeniu studiów I stopnia dostałam się do programu stażowego w Philips Lighting Poland sp. z o.o. (Signify). Obecnie jestem pracownikiem firmy Signify na stanowisku kontroler finansowy, co daje mi między innymi możliwość analizowania wyników finansowych firmy na różnych poziomach.

ANNA ZAJĄC - absolwentka kosmetologii

Specjalistyczna aparatura oraz wysokiej jakości kosmetyki, na których pracują studenci kierunku kosmetologia, przygotowują nas do pracy zawodowej nawet w najlepszych gabinetach czy klinikach kosmetologicznych. Zajęcia prowadzone przez Biuro Karier Uczelni, ułatwiają samodzielne otwarcie działalności. Poprzez zajęcia praktyczne odbywające się podczas studiów, jesteśmy przekonani, że nasza praca jest dobrze wykonana, a klienci zadowoleni ze świadczonych przez nas usług, popartych wiedzą.

TINKA FLOREA - studentka „1 Decembrie 1918” University (Rumunia)

Pochodzę z Mołdawii i studiuję zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, w Rumunii. Wyjazd na Erasmusa stał się najwspanialszym i najcenniejszym doświadczeniem w moim życiu. Nie wiedziałam dużo o Pile, ale teraz mogę powiedzieć, że zakochałam się w tym mieście od pierwszego wejrzenia. Co udowodniłam wracając tutaj na więcej niż pięć mobilności (studia i praktyki). To właśnie tutaj zawarłam przyjaźnie do końca życia. Dzięki wyjazdowi nauczyłam się odpowiedzialności i pewności siebie. Jedną z najlepszych rzeczy, jaką da Ci taki wyjazd jest to, że podczas studiowania możesz się kompletnie zanurzyć w inną kulturę i styl życia. Przebywanie w tak różnorodnym środowisku nauczy Cię wielu cennych rzeczy.
Co było najciekawsze podczas studiowania w Pile? Ludzie, miejsce, studiowanie na innym Uniwersytecie, inna perspektywa życia, ogólnie całe doświadczenie! Biuro Erasmusa jest zawsze bardzo aktywne i dzięki nim mieliśmy najlepsze imprezy orientacyjne i powitalne, wspólne gotowanie narodowych potraw, wycieczki oraz sportowe eventy, w których warto było brać udział. A co było najcenniejsze, to ich bezwarunkowa pomoc i wsparcie pracowników biura wobec studentów Erasmusa.
Więc jeśli się nadal zastanawiasz, czy warto jechać – zdecydowanie powiem Ci, że tak! Gorąco polecam zostanie studentem Erasmusa, nie przegap swojej szansy!

EDMUND PILAWSKI - Prezes Zarządu firmy PLASTMET

PWSZ w Pile to Uczelnia nie tylko ważna w północnej Wielkopolsce, ale również ośrodek myśli i kultury technicznej oddziaływujący na cały makroregion. Od wielu lat kształci i wychowuje kolejne generacje inżynierów różnych specjalności, którzy stają się wiodącą kadrą techniczną i menedżerską przedsiębiorstw działających w tym rejonie Wielkopolski. Na trudnym rynku pracy, przy dużym niedoborze inżynierów, związanie się, we wczesnym okresie studiów, ze studentami w ramach umowy studiów dualnych, przynosi wiele korzyści: wzajemne poznanie studenta z przyszłym pracodawcą; praktyczny uczenie się technologii stosowanych w danym przedsiębiorstwie; poznanie zasad organizacyjnych funkcjonujących w zakładzie (mniejszy stres przy podejmowaniu pierwszej pracy); uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów studiów; w trakcie studiów fachową pomoc specjalistów zakładu, w którym odbywane są praktyki; przygotowanie końcowej pracy inżynierskiej z wykorzystaniem zasobów technicznych i finansowych zakładu; bieżącą weryfikację własnej wiedzy z aktualnymi wymaganiami przemysłu i rynku pracy. Z kolei korzyści przedsiębiorców współpracujących z uczelnią w ramach studiów dualnych też są oczywiste. Już na wczesnym etapie kształcenia studentów, mogą kreować, z dużym wyprzedzeniem, politykę kadrową, a przez stosowanie programu zachęt, mieć gwarancję pozyskania dobrych fachowców o znanym już potencjale zawodowym. W blisko 30-letniej historii Plastmetu, absolwenci najbliższej nam Uczelni - PWSZ w Pile, mieli i mają znaczący wkład w dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i zdobycie rynków europejskich.