Internetowa Rejestracja Kandydatów - informacje

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

WAŻNE INFORMACJE:
  1. Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) jest obowiązkowa. Kandydaci, którzy nie zarejestrują się w systemie nie zostaną dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego.
  2. Po wykonaniu wszystkich kroków internetowej rekrutacji kandydatów, należy dostarczyć komplet dokumentów do właściwego Biura Obsługi Kierunku. Niedostarczenie kompletu dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego.
  3. Opłatę za legitymację studencką należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.
  4. Podanie na studia należy wydrukować dwustronnie.
  5. Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na każdy kierunek wybrany w rekrutacji.
Wymagania dotyczące zdjęć do Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej musi spełniać warunki zgodne z wytycznymi jak do dowodu osobistego:

  • kolorowe zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, twarz skierowana prosto w obiektyw aparatu, z zachowaniem równomiernego oświetlenia;
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy;
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.
Szczegółowe wytyczne dla zdjęć do dowodu osobistego lub paszportu znajdują się TUTAJ

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 500 * 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Minimalny rozmiar zdjęcia w pikselach to 500*625 pikseli, co daje rozdzielczość 300 DPI przy rozmiarach 2*2,5 cm. Wymagany jest format JPG.

Zdjęcia tego typu wykonują wszystkie zakłady fotograficzne.

Kontakt w sprawie rekrutacji na studia

Jak przygotować zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej?