Oferta edukacyjna 2020/2021

Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek.
Specjalności wybierane są po I semestrze studiów - warunkiem uruchomienia specjalności jest jej wybór przez określoną ilość studentów.

* studia planowane w roku 2020/2021, uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW