Opłata rekrutacyjna


Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł