Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 24 września 2019
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 9 października 2019
  • ostatni dzień składania dokumentów - 10 października 2019
  • postępowanie kwalifikacyjne - 11 października 2019
Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW.

Wydrukowanie podanie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji (budynek A, pokój nr 5).