Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE:
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2020
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 13 sierpnia 2020
  • ostatni dzień składania dokumentów - 14 sierpnia 2020
  • postępowanie kwalifikacyjne - 17 sierpnia 2020
TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE:
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2020
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 16 września 2020
  • ostatni dzień składania dokumentów - 17 września 2020
  • postępowanie kwalifikacyjne - 18 września 2020
Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW.

Wydrukowanie podanie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji (budynek A, pokój nr 5).